Anmälningsformulär

Långlialoppet 25/5 2024
OBS! Ni blir endast kontaktade om er anmälan inte accepteras! Annars visas ni inom kort med info och bild på vår FB sida samt på vår hemsida i en summering av anmälningarna! Om ni misstänker att något med er anmälan gått fel ? kontakta då Hjulhälja på: anmalan@hjulhalja.se eller via vår tel efter kl 16.00 på 070-523 47 74 eller Mickes nya nummer på  076-103 56 445

Anmälan Långlialoppet 25/5 2024

 • VILKA FÅR TÄVLA ?

  För Långlialoppet 27/5 2023 gäller för Fordon med 4 till 2 hjul före 1983. Alla veteranfordon bör efterlikna ett äldre tävlingsfordon. Nyare fordon kan eventuellt godkännas om de är av unik karaktär.
  Vi förbehåller oss rätten att gallra bland anmälningarna för att hela tävlingarna skall få rätt karaktär. Ingen anmälan godkänns utan fordonsinformation samt fordonsbild.

  TÄVLINGSNUMMER
  Vi kommer att i turordning dela ut fasta startnummer. När det gäller Tävlingsnummer skall de på bil sitta på höger sida av framruta samt på båda sidorutor bak. Fordon med 2 till 3 hjul Skall märkas i front samt sida eller på förare.
  TÄVLINGSKONTRAKT
  Som tävlande i rubricerad tävling förbinder jag mig till följande punkter:
  1. Anmälan till anvisad anmälnings plats skall göras vid ankomst.
  2. Anmälningsavgiften på 400 kr skall erläggas innan start och vid erläggande av avgiften får varje deltagare ett klistermärke som bevis på erlagd avgift.
  3. Klistermärket skall fästas på fordonets vindruta i vänstra hörnet eller vänster bakre sidoruta. På Mc skall klistermärket fästas på framlyktan eller vid tävlingsnumret.
  4. Tävlande som ej har giltigt klistermärke fäst på anvisad plats på fordonet får heller ej starta i tävlingen.
  5. Inga passagerare får åka med i fordonet under tävlingen.
  6. Förare skall ha hjälm, handskar, skodon av modell som sitter knutna och heltäckande klädsel under tävlingen. Finns bälte skall det användas samt stängd sidoruta.
  7. Slumpvisa alkoholtester kan ske i form av utandningsprov. Förare som inte vill lämna ett sådant utandningsprov kommer inte att få starta i tävlingen.
  8. Förare förbinder sig att följa funktionärernas anvisningar under tävlingsdagen.
  9. All tävling sker på egen risk.
  10. Tävlande måste ha laglig rätt att få framföra sitt fordon.
  11. Oljeskydd under varje fordon är ett krav
  GDPR
  Som tävlande i föreningen Hjulhälja så ger jag mitt medgivande till att mina personuppgifter enligt GDPR och foton som jag eller mitt fordon finns på får användas till att marknadsföra föreningen Hjulhälja´s tävlingar.

  Jag har läst och förstått ovanstående regler och godkänner dem genom att gå vidare med anmälan. 


  VIKTIGT!!! HÄR NEDAN MÅSTE NI FYLLA I FULLSTÄNDIGA KONTAKTUPPGIFTER.
 • Nu kommer ni att tilldelas tävlingsnummer i turordning. p.g.a andra rutiner vid uppmärkning av depåområden och tidtagning!
 • Det är viktigt att ni sänder oss en bild på ert fordon. Bilden används till vår hemsida och facebooksida samt hjälper oss att godkänna er anmälan. Är bilden för stor (över 1024x768 pixlar eller 500 kb) för att bifogas via formuläret skickar ni den separat via mail till Micke på: anmalan@hjulhalja.se
 

Verification


Lämna ett svar